Servische spar met kluit

WE HEBBEN BEPERKTE VOORRAAD VAN DE SERVISCHE SPAR MET KLUIT

Je kunt ook nog een keuze maken uit de categorie Nordmann bomen

Jouw boom wordt geleverd met kluit, in een herbruikbare pot. Die pot wordt de volgende jaren opnieuw gebruikt. Jouw boom wordt na de feestdagen definitief geplant in een bos of op een landgoed. M.a.w. het is geen adoptieboom. De ervaring leert dat de overlevingskans bij adoptie erg klein is. Je betaalt € 10,00 statiegeld bij de aanschaf van je boom. Bij inlevering wordt dit bedrag op je rekening teruggestort.