• Geef de boom dagelijks water, dichtbij de stam of hou de aarde/kluit vochtig.
  • Plaats een schotel onder de pot om te controleren of het water de bodem bereikt.
  • Laat bij vorst de boom eerst acclimatiseren, bij voorkeur in de schuur.
  • Zet de boom niet naast of op een warmtebron.
  • Knip geen top of takken uit.
  • Gebruik geen engelenhaar of kunstsneeuw; dit komt anders in het milieu terecht.